Asfalt Çeşitleri

  Asfalt Çeşitleri : Asfalt çeşitleri , https://elitasfalt.com.tr/zemin-kaplamalari/Asfalt yol teknolojilerinde uygulama alanlarına göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bunlar Poröz Asfalt: Agrega dane çapı kalın , ince gradasyon oranı düşük imal edilen gözenekli asfalt tipidir. Böylece oluşan bu boşluklu yüzeyden yüzey sularının tahliye edilmesi amaçlanmıştır. 2-Taş Mastik Asfalt: Agrega gradasyonu kesikli olup , iri agrega yapısının gözeneklerine bitüm ve filler  doldurulmasıyla elde edilmektedir. Mukavemeti çok yüksek olan karışım uygun sıkıştırma yapıldığında teker izi oluşumunu engellemektedir.Yüksek bitüm oranı nedeniyle durabilitesi de çok yüksektir. 3-Kum Asfalt: Bitüm  ile kumun karışımından oluşmaktadır. 4-Asfalt Betonu: Yol imalatlarında  en yoğun kullanılan  asfalt tipleridir. Bitümlü Temel Asfalt, Binder Asfalt ve Aşınma Asfalt olarak nitelendirilmektedir 5-Köpük Asfalt 6-Renkli Baskılı Asfalt:Asfalt üzerine dekoratif baskı yapılıp renk katmanı ile görselliği artırılabilir. Asfalt Karışımına göre farklılıkları Bitümlü Sıcak Karışım-BSK, http://www.elitasfalt.com/default.asp Asfalt plentlerinde 1600C…
Read More