ASFALT NEDİR?

Petrol; gaz, sıvı ve katı halde bulunan hidrokarbonlara verilen genel addır. Sıvı hidrokarbonlara ham petrol, gaz halindekilere doğal gaz, katı olanlara ise bileşimlerine göre asfalt-parafin veya bitüm adı verilmektedir. Kuyudan çıkarılan ham petrolün damıtma işleminden sonra bileşenlerine ayrılmasıyla asfalt, parafin, benzin v.s. elde edilir.

ASFALT UYGULAMALARI

  • Alt yapı ve yol müteahhitliği
  • Alışveriş merkezleri
  • Askeri kuruluşlar
  • Endüstriyel tesisler
  • Otoparklar
  • Villa arazileri
  • Street Print (Desenli Asfalt)
  • Street Bobd (Renklendirme)
ELİT ASFALT İNŞAAT 15 yılı aşkın tecrübe, uzman kadro ile uzun ömürlü uygulamalar


SPOR SAHALARI Halı saha, tenis kortu gibi spor alanlarında asfalt uygulamaları


PEYZAJ VE DEKORATİF Parke, Granit, Andezit, Karo, Bordür, Oluk, Kayrak, Bisküvi tuğla vb. uygulamalar


ALT YAPI ÇALIŞMALARIHafriyat, dolgu, plentmix temel – alt temel malzemeleri serme, sıkıştırma

Asfalt yollar daha güvenlidir

Yollardameydana gelen birçok kazanın nedeni, kötü yol koşulları ve ıslak yüzeydir. Ayrıca su sıçramaları da ciddi kazaların nedeni olabilir. Modern asfalt karışımları hem kuru, hem de yağışlı hava koşullarında harika bir sürtünme direncine sahiptir. Bu tip karışımlarla oluşturulmuş kaplamalarla yüzeydeki su direne edilmekte, yüksek seviyede sürtünme direnci sağlanmakta ve böylece kaza riski en düşük seviyeye düşürülmektedir.
Asfalt kaplamalarda karışım dizaynı ayarlanarak, kayma direnci optimum seviyede sağlanabilirken, beton karışımlarda yüzeyin özel olarak pürüzlendirilmesi ek işlemi gerekir.
Yol çizgi boyası ve diğer tip işaret malzemeleri asfalt yol yüzeyine kalıcı olarak uygulanabilmektedir. Asfaltın kritik hat ve bölgelerin işaretlenmesinde oluşturduğu
zıt renk ile, hat veya bölgenin belirgin hale getirilmesi sağlanmaktadır.
Asfalt koyu rengi nedeniyle ısıyı çektiği ve kolay buharlaşma sağladığı için, asfalt kaplamalarda buz çabuk erimekte ve yüzey suyu hızla kurumaktadır.

Beton gibi reaktif bir malzeme değildir

Asit ve sülfatlara dirençli olduğundan korozyona neden olmaz, diğer malzemelerle reaksiyona girmez ve buz çözücü kimyasallar asfalta zarar vermez.
Asfaltın yapımı, bakımı kolay ve hızlıdır;
Asfalt yolun en büyük avantajı bakım ve onarım hızıdır. Asfalt kaplamalar, beton kaplamalar gibi kür gerektirmediğinden tabaka inşaatı hızla tamamlanarak birkaç saat içinde trafiğe açılabilmektedir.
Hızlı yapım tekniğinden dolayı alt tabakaların hemen kaplanabilmesi mümkün olmakta ve bu tabakaların açık hava şartlarına maruz kalarak taşıma gücünü kaybetme ihtimali ortadan kalkmaktadır.
Daha fazlası…